Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice

 

Entingen en gedrag

 • Uw hond dient gezond te zijn
 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (Cocktail, Weil, Parvo) entingen te hebben gehad (stempels in paspoort)
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen
 • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden
 • Ongecastreerde reuen kunnen helaas niet mee
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling
 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek

Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden
 • Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht. Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice
 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond

Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden
 • De uitlaatservice loopt minimaal een uur met uw hond (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen)
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken

Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald
 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte
  • Prive/ familie omstandigheden
  • Weeralarm of extreme gladheid

Portretrechten        

 • Door uw hond mee te geven met onze hondenuitlaatservice geeft u Support 4 Dogs en Dog Care & Progress toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken. Dit portret kan op social media en in eventuele video’s en/of producten gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Het (sleutel)contract en betalingen

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben
 • Strippenkaarten worden per wandeling afgeschreven door de uitlaatservice. U wordt tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is
 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Support 4 Dogs, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond

Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel:
Hondenuitlaatservice Support 4 Dogs verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

 • Niet zal dupliceren
 • Niet zal voorzien van adres
 • Zorgvuldig in huis zal bewaren
 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden
 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden
 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal hondenuitlaatservice Support 4 Dogs de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Hondenuitlaatservice Support 4 Dogs kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.