Algemene Voorwaarden digitale producten en coaching

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van coaching, aanbiedingen en bestellingen van digitale en fysieke producten die te koop worden aangeboden op www.support4dogs.nl of één van de sub-domeinen geassocieerd met Support 4 Dogs. Gebruik maken van onze coachingsdiensten, aanbiedingen of het plaatsen van een bestelling via de webshop van Support 4 Dogs houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.support4dogs.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product of de inloggegevens die toegang geven tot het product worden digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via e-mail geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Support 4 Dogs. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op de website(s) van Support 4 Dogs beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Support 4 Dogs.

1.5 Het ongeautoriseerd delen van uw gebruikersnaam en wachtwoord met derden is niet toegestaan. Als wij enig vermoeden hebben dat dit het geval is, wordt dit gezien als het breken van deze voorwaarden en behouden wij ons het recht voor om uw account te blokkeren. Hierbij vervalt direct ook uw retourrecht.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Support 4 Dogs. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Support 4 Dogs garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Support 4 Dogs is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten of het opvolgen van advies tijdens coachingssessies. Daarbij stemt u ermee in dat het uitvoeren van de oefeningen die tijdens coachings of in onze producten worden voorgedaan, volledig op eigen risico is.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres aan Support 4 Dogs. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van video’s

4.1 Op de digitale producten van Support 4 Dogs berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de video’s te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren/restitutie

5.1 Op digitale producten van Support 4 Dogs geldt een recht van retour. U heeft het recht om het videoproduct te retourneren, binnen de gestelde termijn van 30 dagen na aankoop, als deze niet aan uw verwachtingen voldoet. Hierbij zullen alle betaalde gelden volledig worden gerestitueerd.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Support 4 Dogs vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

6.4 Bij alle persoonlijke coachingssessies die worden aangeboden als deel van onze digitale producten geldt een kilometer vergoeding van €0,25 per gereden km voor alle adressen buiten de regio Den Haag.

Voor vragen kunt u via e-mail contact met ons opnemen:

Support 4 Dogs | maikel@support4dogs.nl |

 

S4D: De Online Honden Opvoedingscursus

Transformeer Je Hond Met De Online Honden Opvoedingscursus